BLOG

May 15, 2019


Nowe rozporządzenie w sprawie kas to nie tylko wprowadzenie wymogów dotyczących urządzeń fiskalnych online. To też m.in. nowa matryca stawek VAT.

Stawki VAT w kasach fiskalnych od 1 maja 2019 r.

Wytyczne dotyczące przypisywania stawek VAT do określonych liter znajdują się w § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących:

  • 6. 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję:

    (…)

    5) przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następuj...

April 30, 2019

Dziś pojawiły się w sprzedaży kasy fiskalne online, które mogą wysyłać dane bezpośrednio do Centralnego Repozytorium Kas. Urządzenia dotychczasowych homologacji mogą być używane do czasu ich wygaśnięcia. Natomiast niektóre grupy podatników muszą wymienić swoje urządzenia na online zgodnie z poniższym harmonogramem:

Styczeń 2020 r - jako pierwsze warsztaty samochodowe
Od stycznia 2020 roku kasę fiskalną online będą zobowiązaniu posiadać:

a) świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, i...

October 11, 2018

Przedsiębiorcy, którzy oferują klientom usługi sprzątania, przewozu rikszą, dorożką oraz spływu Dunajcem, będą musieli wystawić paragon. Zmiany wchodzą w życie 1 kwietnia 2019 r.

Z wykazu usług wyłączonych z ewidencji na kasie fiskalnej znikną cztery dotychczasowe pozycje:

  • transport drogowy pasażerski napędzany siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta,

  • usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach,

  • przyjmowanie przez rewizorów należności zawiązanych z usługami przewozu, m.in. osób,

  • usługi...

February 6, 2018

Dzięki programowi polskiej Fundacji Bezgotówkowej każdy przedsiębiorca może otrzymać darmowy terminal płatniczy na rok. Nie poniesie żadnych kosztów w postaci dzierżawy, prowizji i instalacji, można zainstalować, aż trzy urządzenia na jeden NIP. Uczestnikiem programu może zostać firma, która nie obsługiwała transakcji kartowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy i jej działalność jest prowadzona w maksymalnie w 5 punktach.

Fundacja Polska Bezgotówkowa, która finansuje program kwotą 600 milionów złotych jest wspólną inicjatywą ba...

January 15, 2018

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministra Finansów do 31 marca należy zainstalować kasę fiskalną prowadząc, którąś z poniższych działalności:

Działalność kulturalna i rozrywkowa - w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe, 

Działalność związanych z rozrywką i rekreacją - w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne, 

Działalność kantorów w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kas oszczędnościowo-kredytowe

Powyższe branże do...

September 7, 2017

Na podstawie wyroku NSA na paragonach z kas fiskalnych muszą znajdować się nazwy towaru lub usługi, które umożliwiają ich jednoznaczną identyfikację. Wyrok NSA uchylił wyrok WSA w skutek zaskarżenia przez ministra finansów. 

Na paragonach wystawianych przez jedną z klinik estetycznych znajdowały się ogólne nazwy usług przez nią oferowanych, takie jak: „konsultacja medyczna”, „zabieg medyczny” czy „zabieg kosmetyczny”. Klinika zwróciła się do Ministra Finansów z wnioskiem o interpretację, czy stosowane przez nią, dość o...

June 8, 2017

Od nowego roku zacznie obowiązywać rozporządzenie dotyczące nowej generacji kas fiskalnych, które będą mogły pracować online. Projekt jest obecnie na etapie uzgodnień społecznych. Nowe kasy będą wyposażone w funkcję wysyłki paragonów bezpośrednio do centralnej bazy paragonów stworzonej na serwerach ministerstwa i elektronicznie do konsumentów na ich życzenie. 

Klienci kupujący aktualnie dostępne urządzenia według zapewnień ministerstwa nie będą zmuszeni do wymiany ich po 1 stycznia 2018 roku. Proces wymiany urządzeń zostani...

January 12, 2017

Nowe rozporządzenie określa zwolnienia z kas fiskalnych obowiązujące od początku 2017 roku. Wprowadza specjalne zwolnienie dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dla usług medycznych, prawniczych i doradczych świadczonych na odległość.

  

Zwolnienie przedmiotowe

Tak jak w poprzednim rozporządzeniu, również obecnie wykaz czynności korzystających ze zwolnienia został określony w załączniku do rozporządzenia. Wykaz ten pozostawiono praktycznie bez zmian. Wprowadzono tylko w poz. 51 nowe zwolnienia dla usług świadczonyc...

July 1, 2016

Jednolity plik kontrolny to plik eksportowany z systemu księgowego firmy.(Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.). System rusza od 1 stycznia 2017 dlatego przy podejmowaniu decyzji odnośnie zakupu urządzenia fiskalnego należy brać pod uwagę możliwość współpracy urządzenia z oprogramowaniem handlowym typu Subiekt GT.Najprostszym rozwiązaniem jest zaopatrzenie się w drukarkę fiskalną, która drukuje paragony bezpośrednio z programu księgowego, w takim wypadku wystarczy wysłać gotowy plik bezpośrednio z programu. Sprawa kompli...

October 7, 2015

Zanim rozpoczniemy ewidencjonowanie, zgłośmy informację o zainstalowanej kasie do Naczelnika Urzędu Skarbowego. W tym celu należy wypełnić druk „Zgłoszenie przed fiskalizacją”. Przy rozpoczęciu ewidencjonowania możemy wnioskować o zwrot kosztów poniesionych z tytułu wszystkich zakupionych przez nas kas, także tych rezerwowych. Najlepiej od razu zdecydować, czy wystarczy nam jedna kasa fiskalna, czy chcemy mieć ich więcej, ponieważ później nie będziemy mogli liczyć na otrzymanie zwrotu za kolejne zakupione kasy.

Zawiadomieni...

Please reload

0

KOSZYK