BLOG

January 15, 2018

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministra Finansów do 31 marca należy zainstalować kasę fiskalną prowadząc, którąś z poniższych działalności:

Działalność kulturalna i rozrywkowa - w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe, 

Działalność związanych z rozrywką i rekreacją - w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne, 

Działalność kantorów w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kas oszczędnościowo-kredytowe

Powyższe branże do...

Please reload

0

KOSZYK