BLOG

May 15, 2019


Nowe rozporządzenie w sprawie kas to nie tylko wprowadzenie wymogów dotyczących urządzeń fiskalnych online. To też m.in. nowa matryca stawek VAT.

Stawki VAT w kasach fiskalnych od 1 maja 2019 r.

Wytyczne dotyczące przypisywania stawek VAT do określonych liter znajdują się w § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących:

  • 6. 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję:

    (…)

    5) przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następuj...

Please reload

0

KOSZYK